Przejdź do Bazy Wiedzy

Kilka słów o kampanii

Temat ochrony danych osobowych w kontekście korzystania z usług medycznych obrósł licznymi mitami i wątpliwościami. Tymczasem, ochrona danych osobowych stanowi bardzo istotny człon praw pacjenta. Uważamy, że każdemu z nas, będącemu pacjentem należy się rzetelna wiedza na temat przysługujących mu praw związanych z ochroną danych osobowych.

Kampania edukacyjna „Pacjencie, znaj swoje prawa z RODO” ma na celu podniesienie świadomości polskich pacjentów tak, aby w prawnie uzasadniony sposób mogli oni domagać się przestrzegania praw związanych z ochroną danych osobowych.

Więcej o kampanii

Nasze wydarzenia

Organizujemy wydarzenia na których wyjaśniamy na żywo kwestie związane 
z RODO w medycynie.

RODO
 w sektorze medycznym
- edycja II
27/02/2019
Warszawa Uczelnia Łazarskiego
Zapisz się

RODO w ochronie zdrowia

Ochrona danych osobowych ma szczególne znaczenie w sektorze ochrony zdrowia. Ciężko wyobrazić sobie kategorie danych osobowych bardziej wrażliwe, aniżeli dane dotyczące naszego stanu zdrowia.

Sektor ochrony zdrowia jest również szczególny z tego względu, że oprócz przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, na placówkach medycznych spoczywają liczne obowiązki prawne wynikające z prowadzenia działalności leczniczej – np. przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej.

Partnerzy strategiczni
Współorganizatorzy