Partner społeczny

Nasi
partnerzy

Krajowa izba fizjoterapeutów

Powstała w 2016 roku Krajowa Izba Fizjoterapeutów jest samorządem zawodowym, zrzeszającym wszystkich polskich fizjoterapeutów z prawem wykonywania zawodu. Fizjoterapeuci pod względem liczebności są trzecią po lekarzach i pielęgniarkach medyczną grupą zawodową (ponad 60 tysięcy). Również od 2016 roku zawód fizjoterapeuty jest medycznym zawodem zaufania publicznego.