Partner społeczny

Nasi
partnerzy

Instytut zarządania w ochronie zdrowia

Misją Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego jest podejmowanie wysiłku badawczego na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Instytut prowadzi niezależne badania i analizy oraz realizuje działalność doradczą w obszarze prawnych, ekonomicznych, politycznych i menadżerskich aspektów organizacji ochrony zdrowia. Celem działalności Instytutu jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o sektorze ochrony zdrowia, a także tworzenie i propagowanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru organizacji ochrony zdrowia.