Partner społeczny

Nasi
partnerzy

Europejska Federacja Szpitali HOPE

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest organizacją zrzeszającą szpitale w całym kraju niezależnie od ich struktury własnościowej. Dziś należy do niej prawie 250 szpitali. 

Głównym celem organizacji jest działanie na rzecz poprawy jakości w ochronie zdrowia, dobrych praktyk zarządzania placówkami medycznymi, korzystnego ustawodawstwa, obniżenia kosztów funkcjonowania. PFSz reprezentuje polskie szpitale w rządzie, a także na arenie europejskiej.

PFSz należy do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która zrzesza ponad 80% łóżek szpitalnych Unii Europejskiej.