Partner wspierający

Nasi
partnerzy

SZPZLO

Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ funkcjonuje na rynku od ponad 60 lat. Usługi medyczne świadczy w 5 przychodniach w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki, psychiatrii, rehabilitacji, nocnej opieki zdrowotnej, stomatologii, diagnostyki ambulatoryjnej oraz transportu sanitarnego.

Dla realizacji zamierzonych celów zatrudniamy personel medyczny oraz pomocniczy  o wysokiej świadomości i kompetencjach zawodowych. Nagrody, certyfikaty, wyróżnienia i opinie pacjentów potwierdzają wysoką jakość świadczonych usług. 

Historia SZPZLO Warszawa Praga-Północ sięga XVIII wieku. W swojej strukturze SZPZLO posiada 5 przychodni na terenie Pragi-Północ i Targówka, w których świadczymy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistki, nocnej pomocy lekarskiej, transportu sanitarnego oraz diagnostyki.

W 2018 r. lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej zajmowali się 60 000 zadeklarowanych pacjentów, lekarze specjaliści udzielili ok 222 000 porad, wykonano ponad 330 000 badań diagnostycznych.

SZPZLO Warszawa Praga-Północ, jako pierwszy w Polsce publiczny zakład lecznictwa otwartego już w 2004 roku uzyskał certyfikat jakości ISO 9001:2000, oraz został przyjęty do Polskiej i Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. W kolejnych latach celem potwierdzenia wysokiego poziomu świadczonych usług – uzyskaliśmy certyfikaty ISO 14001, 27001, OHSAS 18001 oraz certyfikat akredytacji podstawowej opieki zdrowotnej, nadawany przez Centrum Monitorowania Jakości. Otrzymaliśmy również wiele wyróżnień i nagród.

Wszystkim, którzy powierzą nam swoje zdrowie zapewniamy kompleksową usługę ambulatoryjną oraz działania profilaktyczne. W ramach promocji zdrowia współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, propagując styl życia, który zapewnia minimum zagrożeń dla zdrowia całej rodziny.

W prowadzonej polityce zarządzania, najważniejsi są ludzie. Dla realizacji zamierzonych celów zatrudniamy personel medyczny oraz pomocniczy  o wysokiej świadomości i kompetencjach zawodowych. Dzięki Ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi  realizujemy misję oraz doskonalimy funkcjonujący  System Zarządzania Jakością.