Partner wspierający

Nasi
partnerzy

Infinite – IT Solutions

Infinite od 17 lat buduje i umacnia swoją pozycję jako dostawca rozwiązań informatycznych dla biznesu w Polsce i za granicą. Większość projektów w realizowanych w Infinite dotyczy firm komercyjnych, jednak nie brakuje też wdrożeń dla sektora publicznego. Na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jako broker, tworzymy Platforma do Elektronicznego Fakturowania, która umożliwi wszystkim jednostkom administracji publicznej odbieranie faktur elektronicznych od dostawców. Docelowo platforma ma obsługiwać dokumenty takie jak: zamówienia, awiza dostaw, potwierdzenia odbioru, faktury, faktury korygujące i noty księgowe. Kolejnym przykładem jest Ministerstwo Zdrowia, które korzysta z e-Podpisywania, które wykorzystuje do podpisywania umów.

W śród klientów Spółki są wiodące marki jak i mniej rozpoznawalne przedsiębiorstwa łącznie 3000 firm, co przekłada się na ponad 10 000 firm, które korzystają z naszych rozwiązań w 31 krajach na całym świecie.