Gdzie możesz dowiedzieć się jak i przez kogo przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Udzielenie informacji na temat przetwarzania danych osobowych jest obowiązkiem ich administratora, czyli podmiotu wykonującego działalność leczniczą, udzielającego Ci świadczeń. Stosownych informacji możesz szukać na stronie internetowej placówki lub na tablicach informacyjnych w placówce. Informacje te mogą również być przekazywane w inny sposób, chociażby przez ich zamieszczenie na dokumentach Ci przekazywanych – np. deklaracji wyboru lekarza POZ, umowie o świadczenie usług medycznych.Jeżeli nie możesz ich znaleźć, poszukaj lub poproś przedstawiciela placówki o podanie danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych lub o kontakt do osoby odpowiedzialnej za kwestie ochrony danych osobowych w placówce. On udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.
Zadaj pytanie odnośnie zagadnienia