Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o RODO i moich prawach z nim związanych?

Dalsze wsparcie można uzyskać na stronie www.rododlapacjenta.pl, gdzie zamieszczone są najważniejsze wiadomości na temat ochrony danych osobowych pacjentów.Informacje w tym zakresie dostępne są także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/.W zakresie dotyczącym realizacji praw pacjenta potrzebne wsparcie można także otrzymać poprzez kontakt z Rzecznikiem Praw Pacjenta, m.in. za pośrednictwem strony https://www.rpp.gov.pl/.Informacji związanych z procesem przetwarzania Twoich danych osobowych powinien udzielić Inspektor Ochrony Danych zatrudniony w placówce zapewniającej Ci opiekę medyczną, o ile osoba spełniająca taką funkcję została przez nią wyznaczona.
Zadaj pytanie odnośnie zagadnienia