Do kogo powinieneś się zgłosić, jeśli masz wątpliwości co do przetwarzania Twoich danych osobowych?

W pierwszej kolejności należy skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych, o ile osoba spełniająca taką funkcję została wyznaczona w placówce. Jest to osoba posiadająca najbardziej rzetelne informacje na temat przetwarzania danych osobowych. Jeżeli placówka nie wyznaczyła Inspektora, ustal z jej przedstawicielem, kto może udzielić Ci stosownych informacji.Jeżeli nie udało się Ci się uzyskać odpowiedzi lub udzielona informacja nie rozwiązała Twojego problemu, możesz skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Z urzędem warto kontaktować się w każdym przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.
Zadaj pytanie odnośnie zagadnienia