Czy muszę podpisywać oświadczenia o znajomości RODO?

Nie, nie masz obowiązku składania oświadczeń o znajomości RODO ani że zapoznałeś się z informacjami, które przedstawił Ci podmiot przetwarzający Twoje dane.Należy przy tym pamiętać, że RODO jest ważnym źródłem Twoich praw, o których powinieneś wiedzieć, by móc z nich skutecznie korzystać. Także obowiązek informacyjny realizowany względem Ciebie przez podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe zapewnia Ci informacje, które umożliwią świadome podejmowanie decyzji związanych z ochroną danych osobowych. Informacje te udostępniane są przez placówki medyczne zazwyczaj na stronie internetowej lub na tablicach informacyjnych. Informacje te mogą również być przekazywane w inny sposób, chociażby przez ich zamieszczenie na dokumentach Ci przekazywanych – np. deklaracji wyboru lekarza POZ, umowie o świadczenie usług medycznych.
Zadaj pytanie odnośnie zagadnienia