Czy musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją wizyty u lekarza lub fizjoterapeuty?

Nie. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje w celach zdrowotnych, do czego w świetle przepisów RODO (przepis art. 9 ust. 2 lit. h RODO) nie jest wymagane uzyskanie uprzedniej zgody pacjenta.
Zadaj pytanie odnośnie zagadnienia